Get Adobe Flash player

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี 60

 กฎกระทรวงการขึ้ทะเบียนที่ปรึกษา 60

 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริม 60

 กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 60

 กฎกระทรวงใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 60

 กฎกระทรวงผู้มีสิทธขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 60

 กฏกระทรวงกำหนดวงเงินซื้อจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 60

 กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างออกแบบ 60

 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 60

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจัาง 60

 หนังสือกรมบัญชีกลาง แนวปฏิบัติซื้อจ้างในระบบ e-GP 60

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

 

การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๐

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ข้อปฏิบัติ
 ระเบียบผู้เข้าสอบ
 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 กลุ่มวิชาพลศึกษา
 กลุ่มวิชาดนตรีไทย
 กลุ่มวิชาดนตรีสากล
 กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
 กลุ่มวิชาเกษตร
 กลุ่มวิชาคหกรรม
 กลุ่มวิชาประถมศึกษา
 กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย (แก้ไขล่าสุด)
 กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผล
 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์
 กำหนดการสอบ
 ตารางสอบ
 หลักสูตรการสอบ   
 ห้องสอบสัมภาษณ์

 

แนะนำสถานที่พักในจังหวัดพังงา


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าว/กิจกรรม

เหล่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์  ผอ.สพป.พังงา  นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราช >>> ดูภาพทั้งหมด

 

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ๕ เขตพื้นที่การศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา, สพป.ภูเก็ต,สพม.14, สพม.13 และ สพป.กระบี่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๕ “กระบี่เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๗*นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน    เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยมี นายเชียร  ศรีเมือง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่ >>> ดูภาพทั้งหมด

 

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน

นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พิธีวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู >>> ดูภาพทั้งหมด

 

มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลพังงา กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นายอุทัย  เกื้อเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารและคณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนในอนาคต โดยในป >>> ดูภาพทั้งหมด

 

บัณฑิตน้อยศิริราษฏร์วิทยา รับเกียรติบัตร

บัณฑิตน้อย 84 ราย เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายสะอาด  อุสมา รอง ผอ.สพป.พังงา ในวันสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จัดงานวันสำเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน โดยมี นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 จำนวน 42 ราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 42 ราย รวม 84 ราย และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของส >>> ดูภาพทั้งหมด

 

ครูสุขศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตด้วยเทคนิคคำถาม R-C-A

สพป.พังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูผู้สอนสุขศึกษา ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเทคนิคคำถาม R-C-A ในวิชาสุขศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน*ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์  ผอ.สพป.พังงา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต วิชาสุขศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้กล่าวเน้นย้ำให้กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้นำไปสู่การป้องกันสิ่งเสพติด >>> ดูภาพทั้งหมด

 

สพป.พังงา จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน

สพป.พังงา พัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๕ เป็นเวลา ๒๐ วันกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒน >>> ดูภาพทั้งหมด

 

สพป.พังงา เปิดห้องเรียนอุ่นใจ ต้านภัยยาเสพติด

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 38 แห่ง ในสังกัด สพป.พังงา ร่วมวางแผนจัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด โดยเปิดห้องเรียนอุ่นใจ ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดรัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องระดมสรรพกำลังเข้าร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพังงา ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เพื่อเป็นการสน >>> ดูภาพทั้งหมด

 

4 วัน 401 ราย สมัครครูผู้ช่วย สพป.พังงา

โดยประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน 9 กลุ่มวิชา 49 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 24 มีนาคม 2557เปิดรับสมัครกลุ่มวิชาภาษาไทยหรือทางภาษาไทย 12 อัตรา,/กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หรือทางคณิตศาสตร์ 13 อัตรา,/กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหรือทางภาษาอังกฤษ 5 อัตรา,/กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือทางวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา,/กลุ่มวิช >>> ดูภาพทั้งหมด

 

ค้นข่าวมาเล่า

ข่าวการศึกษา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


Facebook ประชาสัมพันธ์


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้143
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้745
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1397
mod_vvisit_counterเดือนนี้3560
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4792
mod_vvisit_counterรวมสถิติผู้เข้าชม482695

Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 54.224.184.33
,
Today: ก.ย. 21, 2017